• Kapitel 1

    Me llamo Catalina

 

Kapitel 1

Me llamo Catalina

 

Innehåll: Presentation

Säga hej
Vad du heter
Varifrån du är
Hur gammal du är
Var du bor
Om du har husdjur
Om du har syskon
Vilka språk du pratar
Säga hej då

Grammatik

Possessiva pronomen:
min, mitt, mina
Verb:
llamarse, ser, tener, vivir, hablar

Fakta om Argentina
Film: Soy de Argentina

 

 

 

¡Hola!

Me llamo Catalina.
Soy de Argentina.
Tengo trece años.
Vivo en Suecia.
Tengo un gato.
Tengo dos hermanos.
Hablo sueco, inglés
y un poco de español.

 

 

Hej!

Jag heter Catalina.
Jag är från Argentina.
Jag är tretton år.
Jag bor i Sverige.
Jag har en katt.
Jag har två syskon.
Jag pratar svenska, engelska och lite spanska.


Ordlista

hola- hej
me llamo- jag heter
soy – jag är
de- från, av
Argentina- Argentina
tengo- jag har
trece- tretton
años- år
vivo- jag bor
en- i, på
Suecia- Sverige
un gato- en katt
dos hermanos- två bröder (syskon)
hablo- jag pratar
sueco- svenska
inglés- engelska
y- och
un poco de- lite
español- spanska

¡Hola a todos!

Me llamo Enrique.
Soy de España.
Tengo doce años.
Vivo en Suecia.
No tengo animales.
Tengo tres hermanas.
Hablo español y sueco.

Hej alla!

Jag heter Enrique.
Jag är från Spanien.
Jag är tolv år.
Jag bor i Sverige.
Jag har inte djur.
Jag har tre systrar.
Jag pratar spanska och svenska.

Ordlista

a- till
todos- alla
España- Spanien
doce- tolv
no tengo- jag har inte
animales- djur
tres- tre
hermanas- systrar

 

 

 

¡Hola! ¿Qué hay?

Me llamo Pedro.
Soy de Perú.
Tengo trece años.
Vivo en Suecia.
Vivo con mis padres.
Tengo un perro.
No tengo hermanos.
Hablo inglés, sueco
y español.

Hej! Hur är läget?

Jag heter Pedro.
Jag är från Peru.
Jag är tretton år.
Jag bor i Sverige.
Jag bor med mina föräldrar.
Jag har en hund.
Jag har inga syskon.
Jag pratar engelska, svenska och spanska.

Ordlista

¿Qué hay?- Hur är läget?
Perú- Peru
con- med
mis- mina
padres-föräldrar
un perro- en hund

Argentina

-tango, grillat kött och Lionel Messi

Kapitel 1

Me llamo Catalina

Innehåll: Presentation

Säga hej
Vad du heter
Varifrån du är
Hur gammal du är
Var du bor
Om du har husdjur
Om du har syskon
Vilka språk du pratar
Säga hej då

Grammatik

Possessiva pronomen: min, mitt, mina
Verb: llamarse, ser, tener, vivir, hablar

Fakta om Argentina
Film: Soy de ArgentinaAnvänd dator på chevere.se. Vi använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du detta.   Läs mer