Användarvillkor

Följande användarvillkor gäller för dig som använder Hablablamos digitala tjänst.
Nuvarande användarvillkor gäller från 2023-09-11. Hablablamos förbehåller sig rätten att ändra dessa användarvillkor.

1. Användare

Med Användare avses den som slutit avtal med Hablablamos för att kunna få tillgång till Hablablamos digitala tjänst chevere.se. När användarvillkoren godkänts i samband med beställning har avtal med Hablablamos ingåtts. Om du är Användare via din skola ansvarar du även för att personal och elever på din skola som använder tjänsten följer användarvillkoren. Du ansvarar också för att administrera elevlicenser.

2. Rättigheter

Ett avtal innebär inte att Användaren får en exklusiv användarrätt till tjänsten. Rättigheterna till tjänsten tillkommer Hablablamos och eventuellt andra rättighetsinnehavare med vilka Hablablamos ingått avtal. Användaren äger ej heller rätten att överlåta nyttjanderätten till tjänsten från en befintlig användare till en ny användare (tredje part). Tjänsten stängs av vid licensstidens slut. Under avtalets period förbinder sig användaren att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till användarnamn och lösenord. Om detta trots all sker åligger det på användaren att omedelbart informera Hablablamos om detta.

3. Upphovsrättslagen

De digitala tjänster som Hablablamos tillhandahåller är skyddade av upphovsrättslagen och är kopieringsskyddat. Användaren får därför inte ändra eller kopiera något i tjänsten. Vidare kan Användaren inte kräva ersättning av Hablablamos vid kostnader då Användaren gjort intrång i någon annans immateriella rättigheter.

4. Ansvarsbegränsningar

Hablablamos kan försäkra att produktionen av tjänsten genomförts med stor noggrannhet men samtidigt kan Hablablamos inte garantera en konstant tillgång till tjänsten. Hablablamos ansvarar inte för att viss information kan innehålla felaktigheter eller att mottagningen av plattformen begränsas på grund av tekniska problem, ex driftsavbrott. Vidare ansvarar Hablablamos inte för material som är länkat till tredje part. Detta gäller även funktionen ChatGPT där det vid användning av minderårig är vårdnadshavare som är ansvarig. Vid eventuella skador som uppstår i samband med användandet av Hablablamos tjänster kan Hablablamos inte hållas ansvariga. Hablablamos ansvarar för tjänstens innehåll och utformning och förbehåller sig rätten att modifiera tjänsten över tid.

5. Avtalsperiod

Avtalet löper under överenskommen period. Om Hablablamos menar att Användaren bryter mot avtalsvillkoren har Hablablamos rätt att säga upp avtalet.

6. Förändringar i villkor

Hablablamos har rätt att ändra användarvillkoren. Om ändringar sker kommer Användarna att informeras innan ändringarna aktiveras. Information kommer då att publiceras på chevere.se.

7. Försäljningsvillkor och returrätt

Försäljningsvillkor. För digitala tjänster ges ingen returrätt.

8. Cookies

Hablablamos använder cookies i sina produkter för att förbättra användarnas upplevelse. Användaren kan avaktivera cookies även om detta kan påverka plattformens funktionalitet. Ett ingått avtal innebär att Användaren samtycker till cookies. Läs mer om cookies på chevere.se här.

9. GDPR och personuppgifter

I samband med avtalet för Skola samtycker Användaren som ansvarar för skolans licenser till att vissa uppgifter samlas in. Det handlar om namn, kontaktuppgifter, mejladress, leveransadress m.m. Dessa uppgifter används av Hablablamos för att administrera och förbättra tjänsten. För elevkonton kopplade till ansvarig Användare är det enbart e-postadress som samlas in. I samband med avtalet för Privatperson samlas enbart e-postadress in. Hablablamos digitala läromedelsplattform behandlar inga personuppgifter för reklamändamål eller andra oönskade erbjudanden från tredje part.

Hablablamos sparar användarens uppgifter under och en tid efter avtalets slut och användaren kan när som helst ta kontakt för att radera dessa uppgifter.

Hablablamos följer bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och annan lagstiftning avseende behandling av personuppgifter. Läs mer här.

Då Användaren av Hablablamos digitala tjänster hanterar personuppgifter kan Hablablamos betraktas som Användarens personuppgiftsbiträde. Användaren är dock fortfarande Personuppgiftsansvarig. Om det inte finns ett avtal om personuppgiftsbiträde mellan Användaren och Hablablamos åligger det Användaren att skriva ett sådant.

10. Avtalsbrott

Om användarens bryter eller misstänks bryta mot användarvillkoren kan användaren stängas av från tjänsten. I fall där det finns misstankar om att ett konto missbrukas har Hablablamos rätten att tilldela användaren nya inloggningsuppgifter.

Kontakt

Om du har några frågor om Hablablamos eller vårt digitala läromedel ¡Chévere! är du välkommen att ta kontakt med oss på info@chevere.se eller genom att skicka ett meddelande från vår kontaktsida här.


Använd dator på chevere.se. Vi använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du detta.   Läs mer