GDPR- hantering av personuppgifter

Hablablamos arbetar i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. I samband med att ett avtal ingås samtycker beställaren till reglerna kring GDPR, vilka är en del av våra användarvillkor.
Villkoren för våra riktlinjer kring GDPR och personuppgifter godkänns av användaren i samband med att en beställning genomförs alternativt när användaren loggar in på sitt konto vid första tillfället.

Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) syftar till att skydda enskilda individers rättigheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. GDPR gäller i hela EU och började gälla i maj 2018 och är en vidareutveckling av personuppgiftslagen. Läs mer om GDPR här.

Vad används informationen till?

Hablablamos hantering av personuppgifter syftar till att administrera användarkonton samt för att kunna förbättra användandet av tjänsten. Hablablamos lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller reklam. För privatpersoner och elevkonton lagras e-postadress. För administratörer/beställare på skola lagras även information om namn, adress, telefon och faktureringsuppgifter.


Säkerhet

Hablablamos ansvarar för att den digitala säkerheten är hög och hållbar och det är endast medarbetare på Hablablamos som har tillgång till personuppgifterna. Vi använder oss av krypterade behörighetssystem för att få tillgång till användarnas personuppgifter samt avancerade säkerhetsprogram som skyddar våra digitala tjänster mot virus och andra säkerhetshot. Våra servrar befinner sig i EU. Användaren kan när som helst ta kontakt med oss för att få tillgång till de personuppgifter vi hanterar samt kräva att dessa uppgifter raderas så länge uppgifterna inte behövs för att tjänsten ska fungera eller av andra juridiska skäl.

Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde

Enligt GDPR är skolan personuppgiftsansvarig vilket innebär att skolan vid avtal med Hablablamos är den som ansvarar för att personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen. De personuppgifter som kommer Hablablamos tillhanda hanteras konfidentiellt och med största varsamhet. I relation till skolornas personuppgiftsansvar agerar Hablablamos som personuppgiftsbiträde.

Personuppgiftsbiträdesavtal

I ett personuppgiftsbiträdesavtal regleras hanteringen av personuppgifter. I avtalet säkerställs det att båda parterna följer dataskyddsförordningen, att personuppgifterna skyddas, att arbetet dokumenteras och att båda parterna är medvetna om vilka åtaganden och skyldigheter som är aktuella. Det är Personuppgiftsansvarig som ansvarar för att ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas. Hablablamos erbjuder här ett personuppgiftsbiträdesavtal som Personuppgiftsansvarig laddar ner, skriver ut i två exemplar, skriver under och skickar till Hablablamos.


Hablablamos
Storgatan 12
305 75 Getinge


eller elektroniskt:
info@chevere.se
(utskrivet, påskrivet och inskannat)

Frågor om GDPR?

Om du undrar något mer kring GDPR, kontakta oss på info@chevere.se

Använd dator på chevere.se. Vi använder cookies. Genom att fortsätta accepterar du detta.   Läs mer